Cevizde Hasat ve Hasat Sonrası Yapılan Yanlışlıklar

Ülkemizde yaygın olarak cevizler; sırıkla yada dallar silkelenerek hasat edilir. Hasatta ağaç dallarına sopa ile kesinlikle vurulmamalıdır. Bu durum sürgün uçlarının kırılmasına yol açar. Cevizde ertesi yılın meyve gözü sürgün ucunda oluştuğundan sırıkla hasat bu gözlerin dökülmesine yol açmaktadır. Hasat tarihini belirlemede en önemli kriter paket doku adı verilen yapının istenilen şekilde olmasıdır. Cevizlerde iç olgunluğu dış kabuğun çatlamasından önce gerçekleştiğinden hasat işlemine geç kalınmamalıdır. Serin, nemli bölgelerde nispeten yeşil kabuk ve iç aynı zamanda olgunlaşır. Sıcak bölgelerde ise iç yeşil kabuktan 3 hafta kadar önce olgunlaşır. Sıcak iklimlerde yeşil kabuğun çatlamasına kadar beklemekle ortalama üç hafta ceviz meyvesi yeşil kabuk içerisinde hapsolmakta ve meyve rengi kararmaktadır. Yetiştiriciler sadece yeşil kabuğa bakarak hasada karar vermemeli, aksi halde derim olgunluğu gecikmekte ve kalite düşmektedir. Amerika ve Avrupa'da ceviz yetiştiriciliği, daha çok kapama bahçeler şeklinde olduğu için hasat ve hasat sonu işlemler tamamen makine ile yapılmakta ve geç hasattan kaynaklanan koyu renkli iç oranı minimuma inmektedir.
İç renginin en iyi olduğu açık sarı dönemi, ceviz içinin olgunlaştığı devredir. Geç hasat, meyve de iç kararmasına dolaysıyla kalitede kayıplara neden olmaktadır. Beyaz iç eldesi, büyük bir oranda hasat ile ilgili olup yeşil dış kabuğun 1/3'ü çatlar çatlamaz hemen hasada girilmelidir. Yeşil dış kabuklarından ayrılmayan meyveler mekanizasyon yardımı ile yeşil dış kabuklarından temizlenip soyulup kurutmaya bırakılmalıdır. Bu amaçla geliştirilmiş makineler mevcuttur.
Ceviz meyvesinde en önemli kalite özelliği, yüksek yağ içeriğidir. Cevizin yağ içeriğinin kuru ağırlığının %55-60 oranında olması istenir. Ancak cevizde, doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu sonucunda oluşan kötü tat önemli bir kalite sorunudur. Bunun için ceviz içi nem miktarının düşük tutulması gerekir. Ceviz içinin açık renkte olması, cevizin kalitesinin yüksek ve raf ömrünün daha uzun olduğunu gösterir. Dolayısıyla, açık iç renk daha yüksek fiyat eder. Ancak kabuk soyma makineleri, su yardımıyla yeşil dış kabuğun temizlenmesini sağladıkları için kabuk soyma işleminden hemen sonra tekniğine uygun olarak gölgede kurutulmalıdır. Sergende meyveler sık sık alt üst edilerek homojen kurutma sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yakın gelecekte büyük ölçekli bahçelerde hasat makineleri ile ilgili teknolojilerin kullanımı önem arz edecektir. Bu amaçla geliştirilmiş, ağaçlara sarsıntı uygulayarak kopan cevizleri toplayan araçlar vardır. Hasadın serin saatlerde yapılması ve hasat edilen meyvenin en kısa zamanda gölge bir yere taşınarak güneşten korunması gerekir.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı