Gübrelemenin amacına ulaşabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar nedir?

  1. Ceviz bahçelerinde herhangi bir besin maddesinin toprakta bulunması, diğer besin maddelerinin alınmasını engelleyebilir. 
  2. Ağaçların beslenmesinde besin maddelerinin toprakta bulunan miktarları ve birbirlerine oranları çok önemlidir. 
  3. Ceviz ağaçlarının hangi tür gübreye ihtiyaçları olduğunun tespitinde en uygun metot yaprak analizleridir.
  4. Yaprak analizinin yanında toprağın analizinin yapılması da uygulanacak olan gübreleme işlemleri için daha belirleyici olacaktır.
  5. Ağaçlara rastgele gübre verilmemeli, uygun yerlerde gerekli tahliller yapıldıktan sonra hangi gübreden ne kadar verilmesi gerektiğine karar verilmelidir.


0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı