IPARD (TKDK) ve KKYD HİBE PROJELERİ

101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 - Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 - Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 - Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırım Projeleri 103 -1 -Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri,
103 -2 -Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri
103 -3-Kanatlı Eti ve Et ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri,
103 -4 -Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri.

302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302- 1- Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri,
302-2- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri,
302-3-Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri Projeleri,
302-4-Kırsal Turizm rekreasyon Faaliyetleri Projeleri.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı