MERA ISLAHI VE AMENAJMANI

Firmamız, 25/02/1998 ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esasları doğrultusunda; mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları için proje hazırlamak ve uygulamasını yapmak için yetkilidir.


0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı