MİLLİ PARKLAR-PİKNİK VE MESİRE YERLERİ

1. Milli Parklar için ön etüt raporu hazırlamak
2. Milli Parklar için Uzun devreli gelişme planı yapmak veya planların yenilemesini yapmak
3. Tabiat parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı Gelişme Planı veya yenileme işlerini yapmak
4. Av ve Yaban hayvanlarının envanterlerini yapmak
5. Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması çalışması yapmak
6. Yaban hayatı koruma geliştirme sahaları planı yapmak
7. Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işleri yapmak
8. Orman içi dinlenme ve mesire yerleri projesi yapmak.
9. Orman içi kamp alanları projesi yapmak.
10. Mesire yerlerindeki ormanlık alanların uygun ölçekli haritalarını yapmak
11. Mesire yerleri kuruluş dosyası hazırlamak
12. Orman içi rekreasyon alanları çalışmalarını yapmak
13. Sulak Alan Yönetim Planı veya revizesini yapmak
14. Tür eylem veya koruma planı yapmak
15. Ağaç röleve planı yapmak
16. Ağaç Revizyon ve Transplantasyon Raporu hazırlamak
17. Ağaç Tespit Teknik Raporu yapmak
18. İmara Konu Sahipli (Tapulu) Parsellerde Yapılacak Ağaç Röleve Planını ve Teknik Raporunu hazırlamak
19. Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin işleri yapmak
20. Akustik Tomografi Ölçüm ve Ağaç devrilme risk analizi yapmak

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı