Nerelerde Özel Ağaçlandırma Yapılabilir?


6912 Nolu Özel ağaçlandırma Tamimine Göre:

a) Devlet Ormanlarında Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Yerler:
Orman kadastrosu yapılmamış alanlarda; 
-Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel durumuna göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,
-Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel durumuna göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

Orman kadastrosu yapılan alanlarda; 
-Kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel durumuna göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

b) Hazine Arazilerinde Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Yerler:
■ Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler,
■ Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler,

c) Sahipli Arazilerde Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Yerler:
■ Tapu senedi olan taşınmazlar.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı