ORMAN İZİNLERİ VE DANIŞMANLIKLARI

1. Rüzgâr ölçüm direği izin dosyası tanzimi.
2. Rüzgâr elektrik santrali ön ve kesin izin dosyası tanzimi.
3. Hidroelektrik santrali (HES) Ön izin ve kesin izin dosyası tanzimi.
4. HES kazı fazlası malzeme döküm alanı projesi tanzimi.
5. Güneş enerji santrali (GES) Ön izin ve kesin izin dosyası tanzimi.
6. HES, GES, RES, BES, JES, NES, TES Revizyon dosya tanzimi.
7. Enerji nakil ve telefon hattı için dosya tanzimi.
8. Su isale hattı, Atık su, Petrol, Doğal gaz hatları ve Yol güzergahı dosyaları tanzimi.
9. Muhafaza ormanlarında ruhsat görüş talepleri dosyası hazırlama.
10. 6831 sayılı Kanunun 16, 17, 18 ve 52 inci maddelerine göre danışmanlık hizmeti.
11. 17 ve 18. Maddelere göre tarifede yer almayan diğer izinlerde dosya tanzimi yapmak
12. 16 Maddeye göre tarifede bulunmayan diğer ön izin dosyalarının tanzimi.
13. Su kuyusu ve sondaj izni ile ilgili dosya tanzimi.
14. GSM ve İnternet Servis sağlayıcı Baz İstasyonu, Radyo-Televizyon verici istasyonu ve antenleri için dosya tanzimi.
15. Maden; arama, işletme, tesis alt yapı için izin dosyası tanzimi.
16. Rehabilitasyon projesi, Revize rehabilitasyon projesi ve Eski maden sahaları için rehabilitasyon projesi yapımı.
17. Maden sahaları için Teknik rapor tanzimi.
18. Kademeli Kapatma Planı yapımı.
19. Define arama ve arkeolojik kazı izin dosyası tanzimi.
20. Odun kömürü ocağı izinleri için dosya tanzimi.
21. İletişim panosu izin dosya tanzimi.
22. Termik santral (TES) ön izin ve kesin izin dosyası tanzimi.
23. Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri için izin dosyası tanzimi.
24. Liman geri hizmet alanı ön izin ve kesin izin dosyası tanzimi.
25. İzin sahalarının Kontrolü.
26. Havaalanı ön ve kesin izin dosya tanzimi.
27. Patlayıcı madde deposu emniyet alanı, Yeraltı Depolama tesisleri dosya tanzimi.
28. Baraj ve gölet izni dosya tanzimi.
29. Sokak hayvanları bakımevi izinleri dosya tanzimi.
30. Mezarlık yeri izinleri için dosya tanzimi.
31. Sağlık ocağı ve hastahaneler izinleri için dosya tanzimi.
32. Eğitim tesisleri ve spor tesisleri için dosya tanzimi.
33. Biyokütle enerji santrali için izni dosya tanzimi.
34. Jeotermal enerji santrali için izni dosya tanzimi.
35. Nükleer enerji santrali için izni dosya tanzimi.
36. Sondaj izinleri için dosya tanzimi.
37. HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti İzinleri için Dosya tanzimi.
38. Balık Üretim Tesis İzinleri için Dosya tanzimi.
39. Ormancılık konularındaki ihracata ve ithalata ilişkin mühendislik hizmetleri yapmak ve ihtiyaca dayalı danışmanlık hizmeti.
40. Orman endüstrisi konularındaki ihracata ve ithalata ilişkin mühendislik hizmet. ve ihtiyaca dayalı danışmanlık hizmeti.
41. Ağaç işleri endüstrisi konularındaki ihracata ve ithalata ilişkin mühendislik hizmeti ve ihtiyaca dayalı danışmanlık hizmeti.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı