ORMAN KADASTROSU


1. 3116 ve 6831 sayılı Kanunlara göre Orman sınırları aplikasyonunu yapmak
2. Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılmasına yönelik müracaat dosyası ve inceleme-değerlendirme raporu hazırlamak.
3. Arazinin, vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanmasını yapmak
4. 3402 sayılı Kanuna göre ilan edilmiş kesinleşmiş tescilli yerlerde sonuçlandırma dosyalarının tanzimini yapmak,
5. Parsel krokileri yapmak
6. Tescil Engeli Bulunan Orman Kadastro Dosyalarının Tescile Hazır Hale Getirilmesini yapmak
7. Orman sınırlarının dışında olup, orman vasfı ile tahsisi alınan tapulu Hazine taşınmazının orman kadastro paftalarına işlenerek alanlar cetvelinin düzenlenmesini yapmak
8. Orman Kadastro çalışmalarında orman sınırlandırma işi dışındaki diğer iş ve işlemleri yapmak,

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı