ORMAN PLANLAMA

1. Devlet ormanları amenajman planlarını yapmak,
2. Özel ormanlarda amenajman planı yapmak,
3. Özel ağaçlandırma ve imar ıslah sahalarında amenajman planı yapmak
4. Orman amenajman planlarının sayısallaştırılması.
5. Amenajman çalışmalarının denetlenmesi.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı