ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE

1.Devlet ormanlarında ormanlara zarar yapan organizmalara karşı tarama yapılması, zararlı görülmesi durumunda duyuru raporu düzenlenmesi işlerini yapmak,
2.Devlet ve özel ormanlarında ormanlara zarar yapan organizmalara karşı Mekanik Mücadele yapılmak,
3.Devlet ve özel ormanlarda ormanlara zarar yapan organizmalara karşı Kimyasal Mücadele yapmak,
4.Devlet ve özel ormanlarda Çam Kese Böceği ve altın kelebeğin keselerinin Toplanması, imha edilmesi işlerini yapmak,
5.Devlet ve özel ormanlarda Çam Kese Böceği yumurta koçanlarının toplanması, imha edilmesi işlerini yapmak
6.Devlet ve özel ormanlarında ormanlara Çamkese böceğine adacık yapımı, Kese toplanması adacığa konulması işlerini yapmak,
7.Devlet ve özel ormanlarda Çamkese böceğine Tel kafes yapımı, Kese toplanması tel kafese konulması işlerini yapmak,
8.Orman zararlıları için, Devlet ve özel ormanlarında Tuzak odunu veya Tuzak Ağacı hazırlanması işlerini, Yırtıcı üretme amacıyla Anaç Toplanması, Laboratuvarlarda Yırtıcı Üretimi işlerini yapmak,
9.Devlet ve özel ormanlarda Kestane ormanlarında Kestane Dal Kanseri ile mücadele etmek
10.Kuş yuvası yapımı, asılması, eski kuş yuvalarının temizlenmesi, bakımı yapılarak yeniden asılması işlerini yapmak,
11.Devlet ve özel ormanlarında ormanlara zarar yapan organizmalara karşı Biyoteknik mücadele yapmak
12.Devlet ve Özel Ormanlarında kırmızı orman karıncası (Formica rufa) nakli yolu ile biyolojik mücadele yapmak.
13.Özel ve Belediyelere ait orman, park ve bahçelerde ağaçlara zarar yapan organizmalara karşı tarama yapılması, zararlı görülmesi durumunda Zararlı duyurma raporu hazırlanması, Teknik mücadele projesi hazırlanması, Uygulama ve Mücadele sonu raporu düzenlenmesi işlerini yapmak,
14.Özel ve Belediyelere ait orman. park ve bahçelerde orman ağaçlarına zarar yapan organizmalar için Teknik Mücadele Projesi” yapmak,
15.Özel orman ve Belediyelere ait orman park ve bahçelerde ağaçlara zarar yapan organizmalara karşı “Teşhis Numune Fişi” hazırlamak
16.Özel ve Belediyelere ait orman park ve bahçelerde Zararlı Organizmalar için Teknik Mücadele Projesi yapmak,
17.Orman bitkilerinde detaylı ağaç bakımına dair restorasyon projesi tanzim etmek ve Orman bitkilerinde Restorasyon ve Tedavi uygulaması yapmak
18.Orman bitkilerinin (Ağaç ve ağaççık) budanması ve form verilmesi işlerini yapmak
19.Özel orman fidanlıklarında sağlık taraması yapılmak ve sağlık tarama raporu düzenlemek
20.Özel orman fidanlıklarında Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Projesi ve uygulaması yapmak, mücadele sonu projesi düzenlenmek,

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı