Özel Ağaçlandırmaya Kimler Müracaat Edebilir?


Orman, Hazine ve sahipli arazilerde;
■ Köy tüzel kişilikleri,
■ Belediyeler,
■ Kamu kurum ve kuruluşları,
■ Her türlü tüzel kişiliği olan; dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, köye hizmet götürme birlikleri, kooperatifler, ticari şirketler vb.
■ Gerçek kişiler,
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 nci maddesine göre izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkarılanlar ile bunların kurmuş oldukları tüzel kişilikler, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapabilirler. 

Ancak; yabancı uyruklu olanlar ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 nci maddesi kapsamı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler ve bunların kurmuş oldukları veya ortağı oldukları tüzel kişilikler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar - ihya yapamazlar.
Ayrıca, Devlet ormanlarında Bakanlığımız personeline ve bunların birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne ve baba) özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar- ihya gayesiyle saha izni verilmez.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı