REFERANSLARIMIZ

1- Gümüş Yiğit Tarım Hayvancılık İnşaat Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 300 Baş Küçükbaş (Koyunculuk) Hayvan Çiftliği Tesisi.

- Teknik Raporu
- Toprak Koruma Projesi

2- Gümüş Yiğit Tarım Hayvancılık İnşaat Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 48 Büyükbaş Besi Çiftliği Toprak Koruma Projesi

- Teknik Raporu
- Toprak Koruma Projesi

3- Sami KUTUN 50 Baş Kapasiteli Kangal Köpeği Üretim ve Yetiştirme Çiftliği,

- Teknik Raporu
- Toprak Koruma Projesi

4- Kargı Barajı Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi  1000 metre Kafes Tel Eşik Uygulaması (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü)

5- Kargı Ovası Sel Projesi:  Havza Projeleri Uygulama İzleme Raporu (Çorum-Kargı) 

6- Şerabat Deresi Erozyon ve Sel Projesi:  Havza Projeleri Uygulama İzleme Raporu  (Aydın-Kuyucak)

https://www.tarimorman.gov.tr/
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
https://www.tarimorman.gov.tr/CEM
ÇÖLMÜ


0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı