SİLVİKÜLTÜR

1. Devlet ormanlarında, hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve Tüzel kişilere ait arazilerde doğal ve yapay olarak orman kurmak.
2. Mevcut olan ormanlar dahil ormanların bakım ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak,
3. Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait; tohum üretimi, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı faaliyetleri araştırma ve uygulamalarını yapmak.
4. Yapraklı ormanlarda ve seçme ormanlarda doğal (Tabii) gençleştirme çalışmalarını yapmak,
5. Ormanların Suni (Yapay) gençleştirmesi için proje yapmak ve uygulamak
6. İğne yapraklı ve geniş yapraklı doğal ve yapay (suni) ormanlarda meşcere bakımı yapmak
7. İğne yapraklı ve geniş yapraklı doğal ormanlarda Sıklık Bakımı projesi yapmak ve uygulamak
8. İğne yapraklı ve geniş yapraklı ormanlarda gençlik bakımı projesi yapmak ve uygulamak
9. Ağaçlandırma sahalarında ve genç meşçerelerde kültür bakım projesi yapmak ve uygulamak
10. Ormanların Koruya tahvilini yapmak

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı