Soğuklama İhtiyacı Tespiti Nasıl Yapılır?

Bitkilerin soğuklama süresini hesaplamak için bir takım modeller ve yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır.
1. Klasik Yöntem :
  • Soğuklama sürelerinin hesaplanmasında 7.2 °C (45 °F) altında geçen süreler dikkate alınarak bu süreler saat olarak hesaplamaktadır.
  • Saatlik sıcaklık değerleri 7.2 °C’den küçük olup olmama durumuna göre 0 veya 1 değer olarak atanır.
  • Saatlik sıcaklıklara atanan bu değerler toplanarak soğuklama süreleri bulunmaktadır.
Klasik Yöntem iki şekilde uygulanmaktadır:
a. 7.2°C ve altı Yöntemi :
Bu yöntem, eşik olarak 7.2°C altında geçirilen her bir saati 1 soğuklama birimi; bu eşik değerden büyük sıcaklıklarda geçirilen her bir saat, 0 soğuklama birimi olarak kullanır.
b. 0°C-7.2°C Yöntemi :
Bu yöntem, 0-7.2°C arasında geçirilen her bir saat 1 soğuklama birimi, bu aralık dışındaki sıcaklıklarda geçirilen saatler ise 0 soğuklama birimi olarak kullanır.
2. Soğuk Birimi Yöntemi (Utah Modeli veya Richardson Modeli) :
Bu yönteme göre, saatlik sıcaklık değerleri için, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde soğuk birim değerleri atanır :
Sıcaklık (ºC)
Soğuk Birim Değerleri
< 1.5
0
1.5-2.4
0.5
2.5-9.1
1
9.2-12.4
0.5
12.5-15.9
0
16.0-18.0
-0.5
> 18.0
-1
Saatlik sıcaklık değerleri için atanan soğuk birim değerlerinin günlük toplamları bulunur.
Günlük soğuk birimler toplanarak aylık soğuk birim bulunur.
Bu şekilde herhangi bir Tarım yılı için Soğuk Birimi Yöntemine göre yıllık soğuklama değeri hesaplanmış olur.
Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tarim/bisip.aspx


0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı