Arıcılığın Tarihi

-Arıcılığa ait ilk bulgular MÖ 7.000 yılına dayanır.
-MÖ 3.000 yıllarında Mısır’da göçer arıcılık yapılmaktaydı.
-3.200 yıllık Firavun mezarında kurumuş bal bulunmuştur.
-3.000 yıl önce Sümerler balı ilaç olarak kullanmıştır.
-Tüm dini metinlerde bal ve arıya yer verilmiştir.
-Hititler ve Osmanlıda arıcılık için özel yasa yapılmıştır.
-Kısacası arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı